Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Straatintimidatie Amsterdam 2018

OIS vraagt Amsterdammers periodiek of ze met bepaalde vormen van straatintimidatie zijn geconfronteerd, hoe zij dat hebben ervaren en waar het incident heeft plaatsgevonden. De vragen zijn onderdeel van de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland.

Van de 3518 ondervraagde Amsterdammers geeft 41 procent aan de afgelopen 12 maanden een keer of vaker te zijn geconfronteerd met straatintimidatie. Het aandeel mannen dat in 2018 geconfronteerd werd met straatintimidatie is stabiel (30 procent). Vrouwen hebben, hoewel er sprake is van een daling sinds 2016 vaker te maken met straatintimidatie: van 59 procent naar 51 procent. Dat geldt vooral voor jongere vrouwen: 81 procent van de 15- tot 35-jarigen. Jongere mannen overkomt dit minder vaak (38 procent). Leeftijd speelt hier minder een rol.