Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 21 Bijlmer-Oost 2017

Uit de 'Gebiedsanalyse 21 Bijlmer-Oost 2017' blijkt dat bewoners tevreden zijn met hun buurt en met hun woning, met name in de G-buurt Oost (Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof) en Kantershof. De leefbaarheid van het gebied is met de grootschalige ruimtelijke vernieuwing sterk verbeterd. Het groene karakter van het gebied wordt door bewoners hoog gewaardeerd.

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.