Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gevolgen stijgende energiekosten onder Amsterdammers

Door de stijgende energiekosten komen steeds meer mensen financieel onder druk te staan. Ten opzichte van een jaar geleden, tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022, zijn de energiekosten bij een gemiddeld verbruik met ruim 86 procent gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Deze stijging heeft als gevolg dat huishoudens met een laag inkomen, maar ook huishoudens met een inkomen net boven de armoedegrens, betalingsproblemen kunnen krijgen.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie waarin Amsterdammers zich nu bevinden, met een nadruk op Amsterdammers met een laag inkomen, heeft de afdeling Armoedebestrijding van de Gemeente Amsterdam aan Onderzoek en Statistiek (O&S) gevraagd om hier onderzoek naar te doen. O&S heeft in een eerder onderzoek al geconcludeerd dat er bij 9 procent van alle huishoudens sprake is van energiearmoede.

Zoals verwacht zien we in het huidige onderzoek dat de stijgende energiekosten vooral impact hebben op respondenten met een laag inkomen. Zij betalen bij een variabel contract minder vaak dan gemiddeld hetzelfde of tot €50 meer per maand en zijn vaker door de bijbetaling in betalingsproblemen gekomen. Ook bij een vast contract verwachten zij vaker dan gemiddeld bij te moeten betalen. Zij maken zich ook vaker zorgen dat zij de energiekosten niet meer kunnen betalen. Dit heeft er vooral mee te maken dat de energiekosten een steeds groter deel van de inkomsten in beslag nemen, waardoor er minder geld overblijft. Verder zien we onder deze groep dat er vaker dan gemiddeld maatregelen worden genomen om energie te besparen en dat ze over het algemeen veel regelingen (met als doel de stijgende energiekosten te compenseren) aanvragen.

We zien echter ook dat een bredere groep zich zorgen maakt. Ruim 83 procent van alle respondenten maakt zich zorgen om de stijgende energiekosten. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de respondenten een vast energiecontract. De helft van deze contracten lopen binnen één jaar af. Dat betekent dat deze groep op korte termijn aanzienlijk hogere energielasten zal krijgen. Daarbij komt ook nog dat er nauwelijks nieuwe vaste contracten worden aangeboden door energieleverancier, waardoor de groep met een vast contract dat afloopt moet overstappen op een variabel contract.