Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gezinsmigranten in Amsterdam: Wie zijn de Amsterdamse gezinsmigranten, hoe gaat het met hun inburgering en hoe ervaren zij het leven in Amsterdam?

Zeven van de tien gezinsmigranten vinden dat ze genoeg hulp krijgen met het beginnen van hun nieuwe leven in Amsterdam. Het is bijna altijd de partner die deze hulp biedt, bijvoorbeeld met informatie over de stad, Nederlands oefenen en vrienden maken. Ook heeft de partner vaak al een woning in Amsterdam. Thema’s waarbij gezinsmigranten het vaakst meer hulp kunnen gebruiken zijn Nederlands leren, werk vinden en de inburgeringscursus.

In opdracht van WPI heeft OIS onderzoek gedaan naar de situatie van inburgeringsplichtige gezinsmigranten in Amsterdam. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van deze groep Amsterdammers, hun ervaringen binnen het huidige inburgeringsstelsel en hun ondersteuningsbehoeften.