Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Het Grote Groenonderzoek 2013

In het voorjaar van 2013 is, in navolging van 1996 en 2008, het derde Groot Groen Onderzoek gehouden. Bijna 4.000 Amsterdammers, die middels een aselecte steekproef en een panel zijn benaderd, hebben de enquête ingevuld. Onderwerpen die aan de orde kwamen betreffen het bezoek aan parken, recreatiegebieden en omgevingsgroen, de waardering daarvan en het imago dat men aan de parken toekent.

Dit rapport is de weerslag van de resultaten van de enquête. Waar mogelijk worden vergelijkingen gemaakt met 1996 en 2008, zodat eventuele verschuivingen door de tijd heen zichtbaar worden.