Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Het Grote Groenonderzoek 2008

In 1996 onderzocht Amsterdam voor het eerst op structurele wijze het parkbezoek van Am- sterdammers; het zogeheten Grote Groenonderzoek. De gemeente hecht groot belang aan de parken en wil weten of de stadsbewoners er net zo over denken. Dit onderzoek is opnieuw gedaan in 2008 en de uitslag is opmerkelijk: het parkbezoek is enorm gestegen!

Voor het Grote Groenonderzoek is er een representatieve enquête afgenomen onder in totaal 1.757 Amsterdammers van 16 jaar en ouder. Het doel van de enquête is het groene recreatie- gedrag van de Amsterdammers en de recreatieve functie van groene plekken in en rond de stad in kaart te brengen. Deze respondenten zijn, net als in het eerste Grote Groenonderzoek van 1996, geworven via een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister. Via een brief zijn de respondenten uitgenodigd om online een enquête in te vullen.