Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Statistisch jaarboek der gemeente Amsterdam 1922-1923

Evenals voor den 17den jaargang van het Statistisch Jaarboek, verschenen in Maart 1923, zijn in den thans verschijnenden 18den jaargang twee jaren, en wel 1922 en 1923, in één deel vereenigd. De gewoonte om in de jaarboeken gegevens op te nemen betreffende het afgeloopen vijfjarig tijdperk werd ook dit maal gevolgd en zoo zijn dus in deze uitgave, behalve over 1922 en 1923, ook cijfers te vinden over 1919, 1920 en 1921.