Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Lonely in Mokum - Reisgids Verbonden Stad

  • Publicatie
  • 2018

Meer dan een derde van de volwassen Amsterdammers voelt zich matig eenzaam en 13% zelfs ernstig eenzaam, aldus een peiling van de GGD Amsterdam. De laatste groep telt zo’n 80.000 mensen. En naar verwachting zal dat aantal alleen maar verder oplopen. Dat is te lezen in de publicatie 'Lonely in Mokum - reisgids verbonden stad'.

Hoewel eenzaamheid herkend wordt als een belangrijk en dringend vraagstuk voor de samenleving, worstelen beleidsmakers en professionals in het sociaal werk met de vraag hoe zij echt het verschil kunnen maken voor eenzame inwoners. Dat heeft verschillende redenen: eenzaamheid is een veelkoppig verschijnsel, er zijn weinig effectieve interventies bekend, er heerst een taboe op het onderwerp en het ontbreekt aan goede uitwisseling van kennis en kunde over wat nu werkelijk werkt.

Tegelijkertijd gebeurt er heel veel. Bewoners, professionals en (sociale) ondernemers bouwen en werken aan initiatieven en projecten die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid, het bieden van ontmoeting en verbinding. Wetenschappers en kennisinstituten produceren kennis over eenzaamheid en welke interventies effectief zijn. Al deze werelden vormden de basis bij het begin van onze zoektocht, nu ruim een jaar geleden.

Deze publicatie maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: