Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2019

De meest recente economische verkenning voor de Metropoolregio Amsterdam laat een overwegend positief beeld zien, net als in de afgelopen jaren. De bevolking groeit, het aantal arbeidsplaatsen neemt toe en de werkloosheid is uitzonderlijk laag.

Ook in internationaal perspectief is de positie van de MRA sterk. Tegelijkertijd is duidelijk dat er knelpunten zijn die een belemmering vormen voor toekomstige groei. De arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie nemen nauwelijks toe, er zijn tekorten op de arbeidsmarkt, de mobiliteit staat onder druk en de vraag naar nieuwe woningen stijgt sneller dan het aanbod, met alle gevolgen voor toegankelijkheid en betaalbaarheid van dien. 

Daar komt nog eens bij dat de energietransitie en de circulaire economie de komende jaren vaster vorm moet krijgen. Dat betekent dat er voor de Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en gemeenten, werk aan de winkel is. De opgaven overstijgen immers in veel gevallen de slagkracht van afzonderlijke samenwerkingspartners.