Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Monitor Amsterdamse leraren 2023

In deze monitor over de Amsterdamse leraren is er gekeken naar studenten aan de Amsterdamse lerarenopleidingen, het huidige Amsterdamse lerarenkorps, de verschillen in salarissen tussen leraren, waar leraren wonen en wat de afstand van huis tot werk is. De uitstroom onder leraren is het grootst onder leraren jonger dan 35 jaar. Nieuw in deze monitor is dat ook is gekeken naar het aantal schooldirecteuren op Amsterdamse scholen.

Het aantal Amsterdamse studenten (studenten die studeren aan een Amsterdamse instelling of in Amsterdam wonen) dat een lerarenopleiding volgt tot leraar in het primair onderwijs is, na tijdlang een dalende trend, tussen schooljaar 2017/’18 en 2021/’22 weer aan het stijgen. Het aantal Amsterdamse studenten die een opleiding volgen voor het voortgezet onderwijs is tussen 2013/’14 en 2021/’22 juist afgenomen.

In schooljaar 2020/’21 werkten er ruim 9.200 leraren en 400 schooldirecteuren in het Amsterdamse primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs is de jaarlijkse instroom van nieuwe leraren tussen schooljaar 2016/’17 tot 2019/’20 toegenomen. Het aantal uitgestroomde leraren (dat met pensioen gaat of het (Amsterdamse) onderwijs verlaat) ligt echter hoger waardoor het totaal aantal leraren in de stad afneemt. Op basisscholen met relatief veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand vertrekken (veel) meer leraren dan gemiddeld. In het voortgezet onderwijs is de instroom van leraren toegenomen maar is de uitstroom juist gedaald. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs kiest een kwart tot drie op de tien uitgestroomde leraren voor het onderwijs in een andere stad. De uitstroom is het grootst onder de lerarengroep onder de 35 jaar.

nvt

In- en uitstroom leraren Amsterdam naar richting

Tussen schooljaar 2016/’17 en 2020/’21 is het salaris van Amsterdamse leraren in het basisonderwijs het sterkst gestegen, onder andere vanwege de nieuwe cao in het primair onderwijs. Zij gingen er gemiddeld 18 procent op vooruit, leraren in het speciaal onderwijs 13 procent en docenten in het voortgezet onderwijs 9 procent. Leraren in het primair onderwijs verdienen echter nog steeds een stuk minder dan leraren in het voortgezet onderwijs.

In het Amsterdamse basisonderwijs verdienen vrouwen gemiddeld een iets hoger bruto maandsalaris dan mannen in bijna alle leeftijdsgroepen. In het Amsterdamse voortgezet onderwijs verdienen mannen juist gemiddeld meer dan vrouwen.