Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Monitor omgevingsvisie Amsterdam

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 beschrijft de gewenste ontwikkeling van de stad en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze eerste editie van de Monitor omgevingsvisie Amsterdam brengt de trends in de stad feitelijk in kaart en laat zien waar ze afwijken van de doelen uit de visie. In de monitor worden deze vragen beantwoord aan de hand van het samenbrengen van meerdere indicatoren uit een uiteenlopende verzameling van bronnen.

Voor sommige indicatoren geldt deze monitor als een nulmeting, terwijl voor andere indicatoren de ontwikkeling over meerdere jaren kan worden laten zien.

De belangrijkste bevindingen per thema:

  • Meerkernige ontwikkeling: er blijkt dat zowel de stad Amsterdam als de regio nog veelal draaien om de centrale wijken in de stad. Grootstedelijke voorzieningen zijn geconcentreerd in de stad en ook de werkgelegenheid in de stad groeit.
  • Groeien binnen grenzen: doordat de afgelopen jaren de woningbouwproductie hoog was is het voor starters en kleine huishoudens mogelijk geweest om een woning te vinden. Voor doorstromers, met name gezinnen, is het lastig om een woning te vinden. De algehele groei van Amsterdam gaat nog altijd gepaard met een groei in energie- en grondstoffenverbruik.
  • Duurzaam en gezond bewegen: er is een verschuiving gaande naar minder autogebruik, autoparkeerplaatsen worden opgeheven, het autobezit per inwoner daalt licht. Met name in centrale delen van de stad. Dit heeft te maken met de nabijheid van dagelijkse voorzieningen, die in delen van Nieuw-West, Zuidoost en Noord minder vaak dichtbij zijn.
  • Rigoureus vergroenen: de hoeveelheid groen is nog altijd geconcentreerd buiten het centrum van de stad. In de binnenstad zijn bewoners toch vooral nog afhankelijk van grote stadsparken. Deze parken worden steeds intensiever gebruikt en ook beter beoordeeld.