Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Ondernemerspeiling 2021

 • Publicatie
 • mei 2022

Van half september tot begin november 2021 voerde Onderzoek en Statistiek de vierde Ondernemerspeiling voor Amsterdam uit. Bij het onderzoek werden voor het eerst ook ondernemers uit Weesp betrokken, vooruitlopend op de afronding van de bestuurlijke en ambtelijke fusie van beide gemeenten. In Weesp waren er op 1 januari 2020 in totaal 1.906 bedrijfsvestigingen, in Amsterdam 131.929 (1 januari 2021).

Downloads

 • Ondernemerspeiling 2021
 • Ondernemerspeiling 2021 bijlage

De waardering voor het algehele ondernemingsklimaat is in Amsterdam verbeterd van een 6,1 in 2019 naar een 6,5 in 2021. In Weesp geven ondernemers een vergelijkbaar gemiddeld rapportcijfer, namelijk een 6,4. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte behoren voor ondernemers tot de zwaarstwegende aspecten bij het beoordelen van het ondernemingsklimaat.

De algehele dienstverlening in Amsterdam wordt met een rapportcijfer van een 6,7 in 2021 eveneens beter beoordeeld dan in 2019 (toen een 6,4). In vergelijking met voorgaande peilingen waren de Amsterdamse ondernemers in 2021 meer tevreden over de aspecten communicatie en voorlichting vanuit de gemeente en de digitale dienstverlening.

In Weesp ligt het gemiddelde cijfer voor de algehele dienstverlening lager: een 5,8. Weesper ondernemers beoordelen alle uitgevraagde aspecten over de gemeentelijke dienstverlening lager dan Amsterdamse ondernemers.

De meest voorkomende verbeterpunten die ondernemers aandragen zijn verbeteringen op het gebied van de bedrijfsomgeving:

 • onderhoud openbare ruimte (groen, bestrating, afval): 29% in Amsterdam, 24% in Weesp,
 • parkeren: 27% in Amsterdam, 30% in Weesp,
 • tegengaan van overlast, veiligheid, criminaliteit: 23% in Amsterdam, 11% in Weesp.

Andere veel genoemde verbeterpunten op andere gebieden zijn:

 • verbeteringen in de persoonlijke/telefonische contacten: 24% in Amsterdam, 30% in Weesp,
 • samenwerking gemeente en ondernemers: 17% in Amsterdam, 30% in Weesp,
 • duurzaam / toekomstbestendig ondernemen/circulair: 17% in Amsterdam, 9% in Weesp,
 • verbeteringen op het gebied van de regelgeving (regeldruk/kosten): 15% in Amsterdam en 11% in Weesp.

Ook de impact van de coronacrisis is onderzocht. Ondernemers hebben vooral te maken (gehad) met (veel) minder klanten en omzet (rond de 50%). Een klein deel van de ondervraagde ondernemers heeft juist (veel) meer klanten of omzet gehad, of er was sprake van een toename in met name de online - en offline verkoop. Dit deed zich meer in Weesp dan in Amsterdam voor. Bij vier aspecten geeft een groot deel van de ondernemers aan dat deze aspecten niet van toepassing zijn geweest op de bedrijfsvoering. In Amsterdam geeft een groter deel van de ondernemers dit aan vergeleken met Weesp.

Over het toekomstig aantal klanten en opdrachten, de omzet of het aantal werkzame personen in het bedrijf zijn de meningen verdeeld: sommige ondernemers verwachten een blijvende achteruitgang of enig herstel, en sommige verwachten dat het (veel) beter zal gaan dan voor de coronacrisis.

Deze publicatie maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: