Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Onderwijs en welbevinden, factsheets per stadsdeel

In Amsterdam wonen ongeveer 63 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd en bijna 50 duizend kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Met veel kinderen gaat het goed. Maar er zijn ook grote verschillen te zien tussen kinderen en tussen de stadsdelen.

Downloads

Toon meer

Basisschoolleerlingen in groep 8 in Nieuw-West en Zuidoost behalen bijvoorbeeld minder vaak dan leerlingen uit de andere stadsdelen het streefniveau lezen. In Zuidoost stromen leerlingen op de middelbare school ook vaker dan gemiddeld af. Ze gaan dan naar een lager niveau dan het basisschooladvies waarmee ze de middelbare school zijn binnengekomen.

In deze factsheets tonen we de onderwijspresentaties en het welbevinden per stadsdeel. Ook gaan we in op verschillende mogelijke oorzaken in het geval van afwijkingen van de gemiddelden. We bespreken drie domeinen: het gezin, de school en de buurt/omgeving.

Gezin

Acht procent van de Amsterdamse huishoudens bestaat uit eenoudergezinnen. Bijna een vijfde van de Amsterdammers jonger dan 18 jaar groeit op in een minimahuishouden. In Zuidoost en in Noord groeit een groter deel van de kinderen op in een minimahuishouden. In beide stadsdelen gaat het om ongeveer een kwart van de kinderen. Ruim een kwart van alle Amsterdamse kinderen woont in een krappe woning. In zowel West als Nieuw-West gaat het om ongeveer een derde.

School

Amsterdam kampt net als de rest van het land met een leraren- en schoolleiderstekort. Niet overal in de stad is het tekort even groot. Scholen met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstand hebben meer dan gemiddeld last van het lerarentekort. Het tekort lag in oktober 2023 gemiddeld in de stad op 19 procent. Maar in Nieuw-West ging het om 30 procent en in Zuidoost om 24 procent.

Omgeving

In stadsdeel Centrum zijn de bewoners minder tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt dan gemiddeld in de stad. Om kinderen buiten te laten spelen kan het naast het aanbod van speelvoorzieningen belangrijk zijn dat de bewoners zich veilig voelen in de buurt. In Nieuw-West en Zuidoost voelen de bewoners zich gemiddeld genomen vaker onveilig dan bewoners in de andere stadsdelen.