Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Onderzoek toeristische dagbezoekers in Amsterdam - veldwerkperiodes 1 en 2

Eind 2023 is O&S een onderzoek gestart naar de dagbezoekers in Amsterdam. Dit rapport biedt de eerste inzichten in de herkomst en bezoekreden van dagbezoekers die het Centrum van Amsterdam aandoen.

Voor het onderzoek zijn in de winter en lente van 2024 enquêtes afgenomen onder dagbezoekers op zes locaties: het Centraal Station, de Nieuwmarkt, het Muntplein, het Museumplein, de Oude Pijp en het Leidseplein. Van de toeristische dagbezoekers is de grootste groep afkomstig uit Nederland. Bijna één op de vijf is afkomstig uit de Metropoolregio Amsterdam en 41 procent komt uit andere delen van Nederland. Het overige deel van de dagbezoekers komt uit het buitenland.

De bezoekredenen en de ondernomen activiteiten verschillen tussen deze groepen. Het merendeel van buitenlandse dagbezoekers noemt wandelen door de stad als belangrijkste bezoekdoel. Nederlandse dagbezoekers komen vaker voor stedelijke voorzieningen, met name winkels en musea. Een bezoek aan een coffeeshop of aan de Wallen is zelden het belangrijkste bezoekmotief voor dagbezoekers. Maar ongeveer de helft van de buitenlandse dagbezoekers geeft aan wel een coffeeshop en/of de Wallen te bezoeken. Onder Nederlandse dagbezoekers is dat minder dan 10 procent. In het rapport besteden we ook aandacht aan de verblijfsduur, de leeftijd en de omvang van het gezelschap van de toeristische dagbezoekers.

In de zomer en in het najaar van 2024 volgen nog twee perioden met enquêtes. In december 2024 zal het volledige en meer uitgebreide rapport verschijnen.