Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Onderzoeksbeschrijving bevolkingsprognose OIS 2018

  • Publicatie
  • 2017

OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. In de prognose wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking weergeven. De prognose wordt opgesteld door demografische trends en verwachtingen over de woningvoorraad door te rekenen voor de toekomst.

In deze onderzoeksbeschrijving wordt uitgelegd hoe het prognosemodel werkt en welke ontwikkelingen we de laatste jaren zien in de stad. Deze beschrijving is bedoeld als aanvulling op de jaarlijkse publicatie van de nieuwe bevolkingsprognose. In de factsheet bevolkingsprognose 2017-2040 is terug te lezen welke aannames er in de nieuwe prognose zijn gedaan.

Deze publicatie maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: