Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Particuliere huursector

In Amsterdam is bijna de helft van de woningen in eigendom van woningcorporatie. Drie op de tien woningen wordt bewoond door de eigenaar van de woning. De overige woningen, ongeveer een kwart van de voorraad, wordt geschaard onder de brede groep van particuliere verhuur. De particuliere huurmarkt bestaat uit veel verschillende verhuurders, van kleine verhuurders met een paar woningen tot grote verhuurders die woningen verhuren van pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen.

Ongeveer de helft van de particuliere huurwoningen heeft een huurprijs onder de sociale huurgrens. De regels voor het bepalen van de aanvangshuren en jaarlijkse huurverhogingen zijn de afgelopen jaren sterk veranderd, waarmee er meer mogelijkheden zijn gekomen om woningen boven de sociale huurgrens te verhuren. De verwachting is dat de particuliere huursector met een sociale huur de komende jaren (sterk) zal afnemen ten gunste van de vrije sector.

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over deze sociale huur van particulieren: “Het percentage sociale huur (corporaties en particulier) in de 22 buurten van Amsterdam wordt actief gemonitord. Wanneer in een buurt dit percentage beneden de 45 procent zakt, dan is liberalisatie van corporatiewoningen op moment van mutatie in die buurt niet mogelijk”.

Met het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA) wordt de omvang van de sociale huursector tweejaarlijks gemonitord. De ontwikkelingen in de particuliere huursector gaan echter zeer snel en er is de behoefte om meer inzicht te hebben in deze ontwikkelingen. WiA biedt vooral inzicht in de huurders en huurprijzen, maar bevat weinig informatie over de eigenaar van het verhuurde pand.