Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Peilingsonderzoek Kleine Die

De bewonerscommissie van de Kleine Die wil graag weten wat bewoners met hun woning willen. Zo is in een enquête onder andere uitgevraagd welke optie hun voorkeur heeft: renovatie in onbewoonde staat of herbouw. O&S is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren na de oplevering van een soortgelijk woonwensen onderzoek in de buurt in 2021.

Er zijn 114 huishoudens in de Kleine Die. In totaal hebben er 91 huishoudens meegedaan aan de enquête. Dat is een responspercentage van 80 procent. Veel bewoners van De Kleine Die zijn van middelbare leeftijd en wonen al lang in deze buurt. Zo zijn 56 respondenten 60 jaar of ouder. Daarnaast gaven 53 respondenten aan 20 jaar of langer in de buurt te wonen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de bewoners (77 procent) het (helemaal) eens is met de stelling: ik heb genoeg informatie van Ymere ontvangen om een keuze te maken over mijn woning. Daarnaast geeft 80 procent aan dat de informatie vanuit Ymere helder en begrijpelijk is. Verder geeft 55 procent aan vertrouwen te hebben in Ymere en het waarmaken van hun plannen.

Het grootste deel van de bewoners kiest voor herbouw (78 procent). Bij de vraag wat redenen zijn om voor renovatie in onbewoonde staat te kiezen, werd het meest genoemd dat er geen redenen zijn om voor renovatie in onbewoonde staat te kiezen (33 procent). Bij de redenen voor het kiezen voor herbouw werd voornamelijk de betere kwaliteit van de woning genoemd (84 procent). De groep 65-plussers kiezen relatief minder vaak voor herbouw in vergelijking met de groep onder de 65 jaar.

Het grootste deel van de bewoners geeft aan te willen terugkeren naar de buurt na de aanpassing aan hun woning (80 procent). Dit komt voornamelijk door de buurt met zijn voorzieningen, rust en fijne buren (78 procent). De redenen om terug te keren komen deels overeen met de resultaten van het bewonersonderzoek dat in 2021 in de buurt is afgenomen. Daarnaast wil 56 procent een wisselwoning in de Kleine Die, 28 procent is ook tevreden met een wisselwoning in Nieuwendam.