Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Prognose en scenario's bezoekers 2030

Op verzoek van Economische Zaken heeft OIS een nieuwe prognose opgesteld voor het aantal bezoekers in 2025 en 2030. Gangbare definities, databronnen en methoden zijn daarbij meer op elkaar afgestemd.

Het doel van deze prognose is niet om harde voorspellingen te doen, maar om een bandbreedte weer te geven waarbinnen het aantal bezoekers zich kan ontwikkelen. Verbanden tussen ontwikkelingen kunnen pas worden vastgesteld als er een langere tijdreeks beschikbaar is. De prognosestudie zal om die reden iedere twee jaar worden herhaald, zodat prognoses van nu dan kunnen worden geplaatst naast gerealiseerde uitkomsten en nieuwe prognoses kunnen worden opgesteld.