Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Schuldenmonitor 2023

In 2022 heeft naar schatting 8 procent van de Amsterdammers problematische schulden. Dit zijn schulden en/of betalingsachterstanden, anders dan alleen studieschulden, die men zelf als een probleem ervaart. Het aandeel Amsterdammers met ervaren problematische schulden is in 2022 iets lager dan in voorgaande jaren. Slechts een minderheid ontvangt hulp bij schulden. Deze gegevens zijn gebaseerd op de Regionale Enquête Beroepsbevolking, een stadsbrede enquête die vier keer per jaar door O&S wordt verspreid.

Downloads

Op basis van jaarlijks circa 4.000 ingevulde enquêtes schetst deze rapportage de ontwikkelingen op het gebied van ervaren problematische schulden in de periode 2019-2022. Daarnaast komen de kenmerken van deze schulden aan bod: om wat voor schulden gaat het en wat is de omvang van de schuld? Tot slot bespreekt de rapportage enkele achtergrondkenmerken van de Amsterdammers die gepaard gaan met een relatief hoge kans op het hebben van problematische schulden.

Aanvulling op de rapportage: geregistreerde problematische schulden op 1 januari 2023

Kort na het afronden van deze de schuldenmonitor 2023 zijn de CBS cijfers over geregistreerde problematische schulden op 1 januari 2022 en 1 januari 2023 verschenen. Tot dan toe waren deze cijfers beschikbaar tot en met oktober 2021. De nieuwe cijfers laten zien dat het aandeel huishoudens met geregistreerde problematische schulden in Amsterdam de laatste twee jaar is gestegen van 10,4 procent in 2021 naar 11,2 procent in 2022 en 12 procent in 2023 (peildatum 1 januari). Ook landelijk steeg in deze periode het aandeel huishoudens met geregistreerde problematische schulden, zij het iets minder sterk dan in Amsterdam (van 7,7 procent in 2021 naar 8,8 procent in 2023).

Deze stijging van het aandeel Amsterdamse huishoudens met geregistreerde problematische schulden sluit niet aan bij de daling van het aandeel huishoudens met ervaren problematische schulden zoals gerapporteerd in de Schuldenmonitor 2023. Hierbij is relevant dat de stijging van het aandeel huishoudens met geregistreerde problematische schulden zoals vastgesteld door het CBS volledig is toe te schrijven aan een toename van het aantal huishoudens met een problematische schuld bij de Belastingdienst. In 2020 en 2021 heeft de Belastingdienst in verband met de Covid-19-pandemie toeslagen en overige aanslagen tijdelijk niet ingevorderd. Het aantal mensen met een openstaande invordering bij de Belastingdienst liep hierdoor op. In 2022 is de Belastingdienst weer begonnen met invorderen, maar ook gedurende dat jaar is het aantal mensen met een schuld bij de Belastingdienst toegenomen. Het is niet duidelijk in hoeverre de stijging van het aantal mensen met een schuld bij de Belastingdienst een teken is van een verslechterde financiële situatie van huishoudens of een aanhoudend gevolg van de tijdelijke invorderingsstop tijdens de Covid-19-pandemie.