Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Slachtofferschap van online criminaliteit in 2021

Met de toenemende digitalisering van de samenleving heeft cybercrime de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen in de maatschappij. Cybercrime biedt criminelen de mogelijkheid om op nieuwe manieren slachtoffers te maken. Bovendien zijn ook computer- en informatiesystemen steeds vaker een doelwit van cybercriminelen. Uit politieregistraties blijkt dat er steeds minder vaak fysieke vormen van criminaliteit plaatsvinden en dat cybercrime toeneemt.

In 2021 werden in Amsterdam 1.224 gevallen van cybercrime geregistreerd ten opzichte van 779 in 2020 en 304 in 2019. Daarnaast kennen politieregistraties een zogenaamd ‘dark number’: niet iedereen doet aangifte bij de politie van slachtofferschap. Om meer zicht de krijgen op dit dark number, wordt onder andere gebruik gemaakt van slachtofferenquêtes.

De Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland (VMAA) is een voorbeeld van zo’n slachtofferenquête. Van de ruim 15.000 Amsterdammers die in 2021 deze enquête hebben, geeft 18 procent aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geworden van een of meerdere vormen van online criminaliteit, bijvoorbeeld van hacken, phishing of shamesexting. Vooral hoogopgeleiden werden vaker slachtoffer in vergelijking met lager opgeleiden. 65-plussers gaven aan minder vaak slachtoffer te worden dan Amsterdammers die jonger zijn, al verschilt dit wel per vorm van online criminaliteit. Van de Amsterdammers die in 2021 aangaven slachtoffer te zijn geworden, heeft 44 procent een keer of vaker melding hiervan gemaakt en 15 procent heeft aangifte gedaan.