Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Sport- en speelplekken in Zuidoost

Stadsdeel Zuidoost is bezig met het in kaart brengen van de sport-en speelplekken in de openbare ruimte. Het zijn plekken die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, bijvoorbeeld speeltuinen, voetbalveldjes, buitenfitness-plekken, tafeltennistafels, skateparkenenzovoort. Het stadsdeel wil graag weten hoe de huidige plekken gebruikt en gewaardeerd worden en wat de wensen van bewoners zijn op dit gebied. OIS heeft hiervoor een telefonische enquête uitgevoerd onder 246 bewoners van het stadsdeel, verspreid over drie gebieden: Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam.

Speeltuinen worden het vaakst gebruikt

Ruim de helft van de ondervraagde bewoners maakt gebruik van de sport-en speelplekken in het gebied waar zij wonen, of hun (klein)kinderen maken er gebruik van. Hoe jonger de respondent, hoe vaker er gebruik van gemaakt wordt. Speeltuinen worden het vaakst bezocht, in alle drie de gebieden zegt ongeveer een kwart daar gebruik van te maken. In Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost wordt het Nelson Mandelapark relatief vaak genoemd als plek waar men vaak komt. Ook de fitnesstoestellen in alle drie de gebieden worden vaak genoemd. Respondenten die geen gebruik van de sport- en speelplekken en van wie ook de eventuele (klein)kinderen er geen gebruik van maken, geven het vaakst aan dat ze zichzelf te oud vinden of dat ze geen (jonge) kinderen hebben voor wie zij de plekken vooral geschikt vinden.

Meeste bewoners tevreden over sport-en speelplekken

Zes van de tien ondervraagde bewoners zeggen in het algemeen (zeer) tevreden te zijn over de sport- en speelplekken. 18 procent zegt (zeer) ontevreden te zijn. De drie gebieden zijn hierin vergelijkbaar. De meest genoemde reden om tevreden te zijn is omdat er genoeg aanbod is. Zij vinden dat er veel plekken zijn waar gesport en gespeeld kan worden. Dit is in alle drie de gebieden het geval, maar in Gaasperdam ligt dit aandeel (36 procent) iets lager dan in Bijlmer Oost (48 procent) en Bijlmer Centrum (47 procent). Er zijn echter ook respondenten die vinden dat er te weinig aanbod is, maar zij zijn wel in de minderheid in vergelijking met respondenten die vinden dat er genoeg aanbod is. In Bijlmer Centrum gaat het om 19 procent van de respondenten, in Bijlmer Oost om 17 procent en in Gaasperdam om 24 procent. Deze respondenten vinden vaak dat er naast het huidige aanbod nog wel wat bij mag komen aan sport-en speelplekken.

Ruimte voor verbetering ligt in meer plekken en beter onderhoud

Ondanks dat de meeste respondenten tevreden zijn over de sport- en speelplekken in Zuidoost, is er nog ruimte voor verbetering. De helft zegt wensen te hebben voor sport- en speelplekken en ruim een derde zegt bepaalde sport- en speelplekken te missen. In Bijlmer Centrum zien bewoners vooral graag meer voetbalvelden, maar ook meer andere sport- en speelplekken zijn gewenst. In Bijlmer Oost wensen bewoners het vaakst vervanging en vernieuwing van de huidige sport- en speelplekken, maar ook meer speelplekken voor kleine kinderen. In Gaasperdam gaat het vooral om beter onderhoud, meer fitnesstoestellen en meer speelplekken voor kleine kinderen.

Sport- en speelplekken zijn belangrijk en een kwart wil een bijdrage leveren

Bijna alle respondenten vinden het (zeer) belangrijk dat er openbare sport- en speelplekken zijn in Zuidoost, dat geldt ook voor de respondenten die geen gebruik maken van de plekken. Vooral voor kinderen en jongeren vinden zij dit belangrijk: zij moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen buitenspelen en te sporten. Ook voor de gezondheid worden sport- en speelplekken belangrijk gevonden: beweging is gezond. Een slechte staat van de sport- en speelplekken, vieze plekken en druk verkeer vormen een belemmering om te sporten en spelen in de openbare ruimte. Een kwart van de respondenten zegt een bijdrage te willen leveren aan het veilig en schoonhouden van de sport- en speelplekken, zij zouden bijvoorbeeld willen helpen met schoonmaken en opruimen of toezicht willen houden op de sport- en speelplekken.

Conclusie

De sport- en speelplekken in Zuidoost worden vaak gebruikt, veel bewoners zijn er tevreden over en vinden het belangrijk dat ze er zijn. Vooral voor kinderen en jongeren worden sport- en speelplekken belangrijk gevonden. Ondanks dat de meeste bewoners vinden dat er genoeg aanbod is, zouden er meer plekken bij mogen komen. Er wordt aangegeven dat er genoeg ruimte voor is. Beter onderhoud en meer schoonmaak van de plekken is een punt van aandacht. Meer en afgesloten prullenbakken zouden hierbij kunnen helpen.

Contactgegevens

Anne Huijzer