Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam VI, 2010-2011

Na v ooruitgang in de leefsituatie van 2006 op 2008 (van 100 naar 102) zien we dat de leefsituatie voor veel groepen Amsterdammers in 2010 gelijk is aan die in 2008 (beide 102), maar hoger dan in 2004 en 2006 (beide 100). Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. Deze monitor geeft een overzicht van de situatie in de stad rond het brede gebied van participatie van Amsterdammers.

Het biedt ook een overzicht van thema’s die daarmee samenhangen, zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid alsmede leefbaarheid en veiligheid.