Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Stoeptegel-interventie tegen straatdealers

Straatdealers veroorzaken in de Amsterdamse binnenstad overlast en vallen bewoners en ondernemers lastig. Binnen de ‘aanpak straatdealers’ worden diverse maatregelen genomen om deze overlast tegen te gaan. Een van deze maatregelen is de stoeptegel-interventie bedacht door gedragsdeskundigen van de afdelingen Communicatie en Digitalisering & Innovatie (D&I) van de gemeente Amsterdam. Deze moet ervoor zorgen dat stegen minder aantrekkelijk worden gemaakt voor straatdealers. Om te onderzoeken of deze stoeptegel het gewenste effect van minder overlast door straatdealers heeft, is er door O&S een evaluatie uitgevoerd door middel van een enquête onder buurtbewoners en een groepsgesprek met professionals.

De stoeptegel, die in de week van 3 juli 2023 aan het begin van de Bethaniënstraat aan de kant van de Oudezijds Achterburgwal is geplaatst, bestaat uit bollen die dicht op elkaar staan zodat er geen voeten tussen passen. Het wordt hierdoor ongemakkelijk om voor lange tijd op de stoeptegel te staan. Het doel is dat hierdoor de straatdealers niet op deze plek gaan staan en minder overlast veroorzaken in de steeg.

Mate van overlast minimaal veranderd voor buurtbewoners en ondernemers

Zowel de bewoners en ondernemers in de straat als de professionals geven aan dat de straatdealers niet op de stoeptegel gaan staan. De straatdealers hebben zich sinds de plaatsing van de tegel echter wel verplaatst naar een paar meter naast de tegel, dieper in de steeg of naar de overkant van de straat.

Het aandeel buurtbewoners en ondernemers dat aangeeft voor plaatsing van de tegel veel overlast van de straatdealers te ervaren is gedaald van 50 procent naar 40 procent na plaatsing van de stoeptegel. Meer respondenten geven na plaatsing aan een beetje overlast te ervaren (36 procent) van straatdealers, dan voor plaatsing (32 procent). De vormen van overlast die worden ervaren door de respondenten blijven onveranderd: de straatdealers veroorzaken geluidsoverlast, creëren een onveilige sfeer in de straat en intimideren en bedreigen bewoners en bezoekers. Dit doen ze nu echter een aantal meter verder in de straat

Ervaren overlast van straatdealers op de Bethaniënstraat voor en na plaatsing van de tegel (n=50, procenten)

Ervaren overlast van straatdealers op de Bethaniënstraat voor en na plaatsing van de tegel (n=50, procenten)

De stoeptegel weert straatdealers specifieke plek, maar verplaatsing van overlast

Uit het huidige onderzoek blijkt dat de stoeptegel interventie ervoor lijkt te zorgen dat de straatdealers niet meer op de specifieke plek gaan staan, waar de tegel ligt. Echter beperkt dit effect zich tot het specifieke punt: de straatdealers verplaatsen zich naar een andere plek in de steeg of straat. De mate van overlast door straatdealers is voor buurtbewoners en ondernemers dan ook vrijwel onveranderd. De stoeptegel lijkt volgens de professionals voornamelijk een goede interventie in combinatie met andere maatregelen zoals camera’s. In de toekomst moet vooral goed gekeken worden waar dit soort tegels geplaatst worden als aanvulling op of in combinatie met andere maatregelen.