Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Thuisblijven in de stad in tijden van corona

De verspreiding van het coronavirus heeft het maatschappelijk leven in Amsterdam ingrijpend veranderd. Vooral in de eerste maanden, tijdens de lockdown en de voorzichtige versoepeling ervan, viel het stedelijk leven stil.

In de media en het bredere publieke debat werden steden al gauw aangemerkt als extra risicovol en bron van stress voor bewoners. Maar hoe was dit werkelijk voor de Amsterdammers zelf? Hoe hebben zij deze eerste periode van thuisblijven ervaren en in hoeverre heeft dat hun kijk op de stad veranderd?