Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Onderzoek toegankelijkheid website

Onderzoek en Statistiek streeft ernaar deze website toegankelijk te maken voor iedereen en op alle apparaten. We hebben een extern bureau gevraagd te onderzoeken of de website voldoet aan de norm van WCAG 2.1, niveau AA, een standaard voor toegankelijkheid.

Volgens het rapport is er voldoende aandacht besteed aan het toegankelijk maken van de website. De website heeft een score van 88 procent. Dit houdt in dat de website aan 6 van de 50 toegankelijkheidscriteria niet (geheel) voldoet. Er zijn 14 soorten pagina’s gecontroleerd, pdf-documenten worden ook als pagina’s meegeteld.

Uit het onderzoek blijkt dat aandacht is besteed aan het toegankelijk maken van de website, maar ook dat er enkele verbeteringen mogelijk zijn. Voornamelijk de video’s, interactieve kaarten en de pdf-bestanden vereisen nog extra aandacht.