Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Toerisme MRA 2023-2024

Het rapport Toerisme MRA 2023-2024 gaat in op de ontwikkeling van de bezoekerseconomie in Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam vanuit verschillende invalshoeken. O&S onderzocht de bezoekersaantallen, het aanbod van verschillende overnachtingsmogelijkheden, de impact van toerisme op de leefomgeving en de bedrijfsontwikkelingen in de toeristische sector. De toerismesector zorgt voor circa 10 procent van de Amsterdamse werkgelegenheid en 6 procent van het aantal bedrijfsvestigingen.

De periode 2023-2024 staat in het teken van een verdere groei van het aantal bezoekers. Amsterdam had in 2023 naar schatting 15 miljoen unieke dagbezoekers. Daarnaast verbleven er 9 miljoen verblijfsbezoekers in de stad, die 22 miljoen keer overnachtten. Het gaat om bezoekers met een toeristisch motief, zoals vakantiegangers, congres-bezoekers en dagjesmensen. Zowel het dag- als verblijfbezoek is toegenomen ten opzichte van 2022. Hoewel het aantal unieke verblijfsbezoekers nog onder het niveau van 2019 ligt, ligt het aantal overnachtingen wel boven het pre-coronaniveau. Bezoekers verbleven in 2023 gemiddeld langer in Amsterdam ten opzichte van eerdere jaren.

De capaciteit van de Amsterdamse hotels bedraagt circa 41.000 kamers en 92.000 bedden. Vergeleken met 2019 is het aantal bedden met 13 procent toegenomen. In het afgelopen jaar lag het groeitempo wel lager dan eerdere jaren. Het aanbod aan woningen en kamers die via platforms verhuurd worden aan toeristen is sinds 2022 weer toegenomen maar blijft wel ver achter bij het pre-coronaniveau. Dat komt mogelijk door het gemeentelijk beleid, vooral door de registratieplicht.