Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Toeristische draagkracht van wijken

Amsterdam wil de leefbaarheid en toeristische draagkracht in buurten structureel monitoren. Dit rapport beschrijft voor alle 99 Amsterdamse wijken de eerste meting.

In dit onderzoek is toeristische draagkracht als volgt gedefinieerd: De toeristische druk die een wijk kan dragen zonder dat het (significant) ten koste gaat van de leefbaarheid.

In het onderzoek gaan we ervan uit dat een hoge toeristische druk (oorzaak) ten koste kan gaan van de leefbaarheid (gevolg) in wijken. Op het moment dat de toeristische druk hoog is en leefbaarheid (als gevolg daarvan) laag, staat de toeristische draagkracht van een wijk onder druk.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In welke wijken staat de toeristische draagkracht onder druk en welke wijken kunnen een hoge toeristische druk vooralsnog goed dragen?