Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Vacatures in Amsterdam 2023

Net als in andere landen kampen in heel Nederland bedrijven met personeelstekorten. De komende jaren zal daarnaast de druk op bepaalde sectoren toenemen door uitstroom van ouder personeel en door een toename in de zorgvraag door een ouder wordende bevolking anderzijds. Niet alleen blijft de vraag naar theoretisch en technisch personeel hoog, ook (en dat is redelijk nieuw) is de zoektocht naar mbo-opgeleid personeel groot.

In deze publicatie kijken waar en bij welke beroepen en sectoren in Amsterdam knelpunten te vinden zijn. Voor deze inventarisatie maken we gebruik van vacaturedata van Jobdigger, dat doorlopend vacature-advertenties van het internet verzamelt. Met de data is het mogelijk om de ontwikkeling van het aantal vacatures vanaf 2021 in kaart brengen en te categoriseren op basis van het gevraagde opleidingsniveau, vereiste ervaring en type contract.

Uit de data blijkt dat het aantal vacatures sterk is toegenomen vanaf de laatste maanden van 2021 (met het afbouwen van de coronarestricties), vervolgens flink stijgt in de eerste helft van 2022 om in het najaar van 2022 te dalen om tenslotte te stabiliseren in 2023. Over de hele periode valt op dat het aantal vacatures voor baanzoekenden met minimaal een mbo-opleiding sterk is toegenomen. Aangezien het Amsterdamse deel van de beroepsbevolking met een mbo-opleiding klein is (de meeste Amsterdammers zijn hbo- of wo-geschoold) betekent dit dat de krapte op de arbeidsmarkt voor mbo-opgeleiden groot is en dat Amsterdamse bedrijven voor een groot deel afhankelijk zijn van de regionale arbeidsmarkt om vacatures voor mbo-opgeleiden in te vullen.

Eveneens valt op dat het aantal vacatures voor full- en parttimefuncties iets toeneemt ten koste van vacatures die uitsluitend bedoeld zijn voor full-timers. Wellicht worden werkgevers minder kritisch en staan ze wat vaker open voor het onderhandelen voor het aantal werkuren per week. Tot slot is ingezoomd op de zorgsector, jeugdzorg, basisonderwijs en de politie. Dit zijn sectoren waar bedrijven moeite hebben om vacatures gevuld te krijgen, maar die wel een grote publieke waarde hebben. Bevindingen hier zijn onder andere dat binnen huisartspraktijken er veel vraag is naar assistenten en dat het basisonderwijs en de kinderopvang in alle stadsdelen te maken heeft met arbeidstekorten.