Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Veranderend Noord: ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad

Amsterdam-Noord groeit en de verwachting is dat het stadsdeel met de huidige nieuwbouwplannen de komende jaren nog sterker zal groeien. De bevolkingssamenstelling van Noord verandert hiermee. In welke mate zijn de bevolkingssamenstelling, de woningvoorraad en de woonwensen van Noorderlingen veranderd sinds 2007 en hoe verhouden zij zich tot het Amsterdamse gemiddelde? De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in deze publicatie 'Veranderend Noord'.

Het stadsdeel Noord bestond lange tijd voor een groot deel uit corporatiewoningen. Vanaf het begin van deze eeuw is begonnen met het differentiëren van de woningvoorraad, minder corporatiehuur en meer eigenwoningbezit. Corporaties verkochten hiervoor hun bezit. Ook de toegenomen nieuwbouw in Noord draagt bij aan een meer diverse woningvoorraad. Het aandeel koopwoningen is toegenomen van 17 procent in 2005 naar 29 procent in 2016. Noord is daarmee aantrekkelijker en toegankelijker geworden voor hogere inkomens.