Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Verantwoording Veiligheidsindexen 2021

Met de veiligheidsindexen kan de sociale veiligheid van een wijk worden vergeleken met andere wijken en voorgaande perioden. Sociale veiligheid bestaat uit criminaliteit, slachtofferschap, ervaren overlast en onveiligheidsbeleving. Tot en met 2020 werd gebruikgemaakt van één indexcijfer voor de veiligheid in een wijk. Dit cijfer was een middeling van verschillende deelindexen. Vanaf 2021 worden de verschillende indexen naast elkaar gepresenteerd, die ieder een ander aspect van sociale veiligheid belichten.

In de Verantwoording Veiligheidsindexen 2021 worden de overwegingen en de keuzes voor de gebruikte bronnen van de nieuwe veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland 2021 toegelicht. Deze overwegingen betreffen enerzijds de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe index, en anderzijds de verschillende indexen, de berekening en de onderliggende indicatoren.