Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Verhuisketens van de nieuwbouw in 2020

  • Publicatie
  • Hester Booi
  • januari 2022

Met het toevoegen van nieuwbouwwoningen wordt tegemoetgekomen aan de vraag van woningzoekenden naar woonruimte. Maar een nieuwbouwwoning kan ook een keten in gang zetten van vervolgverhuizingen, waar andere woningzoekenden eveneens baat bij hebben. Hoe langer de keten, hoe meer huishoudens (in potentie) de mogelijkheid hebben hun woonsituatie te verbeteren.

In deze rapportage zijn de verhuisketens als gevolg van de nieuwbouw in 2020 in Amsterdam in beeld gebracht. Er zijn in totaal 1764 bewoonde nieuwbouwwoningen meegenomen in de analyse.

  • De nieuwbouw in Amsterdam in 2020 bestond voor een relatief groot deel uit kleine woningen (45 procent tot 60 vierkante meter). Deze kleine woningen zijn vooral aantrekkelijk voor jonge, kleine huishoudens. Zij komen relatief vaak uit een woningdeelsituatie, of woonden nog bij hun ouders thuis en laten geen woning achter voor nieuwe bewoning. Deze kleine nieuwbouwwoningen leiden daarmee zelden tot een langere verhuisketen.
  • Grotere nieuwbouwwoningen leiden vaker tot een langere verhuisketen. Met name wanneer nieuwbouwwoningen worden betrokken door stellen met kinderen, volgen er vaak verhuisketens. De nieuwbouw in West (Houthavens) valt hierin op.
  • Hoe langer de keten, hoe meer relatief kleine en goedkopere woningen er vrijkomen. Zij worden relatief vaak betrokken door jonge huishoudens.
  • Oudere huishoudens zouden potentieel ook voor langere ketens kunnen zorgen, maar in de bekeken periode was dit niet sterk het geval. Ouderen laten wel vaak een woning leeg achter, maar deze bleef relatief vaak leeg (bijvoorbeeld vanwege sloop of renovatie), waardoor er alsnog geen keten ontstond. Dit kan echter een momentopname zijn. Analyses over meerdere nieuwbouwjaren zouden hier meer duidelijkheid in kunnen geven.