Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Werkwijze Bevolkingsprognose OIS

  • Publicatie
  • Annika Smits
  • februari 2022

Hoe werkt het prognosemodel en welke ontwikkelingen we zien in de stad? Deze aanvulling op de bevolkingsprognose 2022-2050 geeft een uitvoerige uitleg.

Kort samengevat: in het bevolkingsprognosemodel van O&S worden de kansen op geboorte, sterfte, vestiging en vertrek voor de toekomst doorgerekend. Dat doen we op basis van de gemiddelde kansen per leeftijd en geslacht over de afgelopen 5 jaar. De toekomstige trends worden begrensd door aannames te doen over demografische trends en de woningbouw. Daarbij kijken we ook naar de landelijke verwachting.

In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe het prognosemodel werkt en welke ontwikkelingen we zien in de stad. Deze beschrijving is aanvullend op de factsheet bevolkingsprognose 2022-2050, waarin is terug te lezen welke aannames er in de nieuwe prognose zijn gedaan.