Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Corona en de Amsterdamse bevolking

Corona en de Amsterdamse bevolking

4 vragen over de gevolgen van corona op de ontwikkeling van de bevolking

 1. Hoe verandert het aantal Amsterdammers sinds Corona?

  Sinds de maatregelen tegen Corona in maart van kracht werden, daalt het aantal Amsterdammers. Dit is een duidelijke trendbreuk, want de bevolking van Amsterdam groeide jaren achtereen. Jaarlijkse dipjes in de zomer en winter daargelaten.

  Inwoneraantal Amsterdam in 2019 en 2020

  In december 2019 telde Amsterdam juist meer inwoners dan ooit tevoren. Er waren afgelopen december 873.200 Amsterdammers. Meer dan het recordaantal inwoners op 1 januari 1959. Sinds december is het aantal inwoner met zo’n 1900 gedaald.

  Inwoneraantal Amsterdam 1945-2020

 2. Waarom wonen er nu minder mensen in Amsterdam?

  De recente bevolkingsafname heeft verschillende oorzaken die allemaal te maken hebben met corona. Een vrij directe verklaring is de toegenomen sterfte, deze lag vanaf maart veel hoger dan normaal. Overigens lag in juni en juli het sterftecijfer juist weer lager, wat gebruikelijk is na een periode van oversterfte. Ook het aantal geboortes in de stad nam meteen af.

  Sterfte Amsterdam 2016-2020 Geboorte Amsterdam 2016-2020

  Er kwamen veel minder migranten naar Amsterdam om te werken, maar vanaf april vertrokken er ook minder mensen dan normaal. Uiteindelijk vertrokken er vanaf april tot en met augustus meer mensen dan dat er bijkwamen.

  Immigratie en emigratie Amsterdam 2016-2020

 3. Hoe veranderde de toestroom?

  Er kwamen minder migranten vanuit het buitenland naar Amsterdam.

  Totaal Immigratie naar Amsterdam 2019-2020

  Doordat er veel minder buitenlandse studenten, arbeidsmigranten, kenniswerkers én toeristen kwamen, ontstond ruimte voor anderen die graag in Amsterdam willen wonen. In vergelijking met vorig jaar vestigen zich vanaf mei meer 18 tot 35 jarigen vanuit Nederland in Amsterdam. Dit zijn vooral 18- tot en met 24-jarigen. In juni, juli en augustus samen waren dat er in deze leeftijdsgroep bijna 1300 meer dan in 2019.

  Immigratie per leeftijdsgroep uit Nederland naar Amsterdam 2019-2020

 4. Waar veranderde de bevolking?

  Meer jongeren konden dit jaar vanuit Nederland woonruimte vinden in Amsterdam. Nu er minder toeristen naar Amsterdam komen lijkt er meer ruimte te zijn voor vaste huurders. In het eerste deel van 2020 kwamen er in stadsdeel Zuid 422 meer jongeren vanuit Nederland bij dan vorig jaar. In Nieuw-West 335 meer en in Centrum 145 meer.

  Stijging/daling binnenlandse jongeren jan-jul 2019 versus jan-jul 2020

  Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 daalde in deze stadsdelen het aantal jonge inwoners vanuit het buitenland met 261 in Zuid, 301 in Centrum en 322 in Nieuw-West.

  Stijging/daling buitenlandse jongeren jan-jul 2019 versus jan-jul 2020

Door de corona crisis daalt de Amsterdamse bevolking. Corona zorgt direct en indirect voor minder Amsterdammers.