Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Lunchsessie: Over overlast - meldingen en meldingsbereidheid

De Staat van de Stad lunchsessie op dinsdag 17 januari 2023 met als onderwerp: Over overlast: meldingen en meldingsbereidheid. Wat kunnen we daaruit afleiden over de stad en de manier waarop die wordt beleefd?

Onderzoekers Sara de Wilde en Joris Klingen laten zien hoe de meldingen in de stad samenhangen met potentiële overlastsituaties. Het aantal meldingen is tussen 2019 en 2021 fors gestegen en daarna vrij stabiel gebleven. Wie meldt er, en wie meldt er niet?

Tijdens de Staat van de Stad lunchsessies gaan we, onder leiding van Jeroen Slot, meestal de derde dinsdag van de maand in op onderwerpen die het verhaal van de stad vertellen, bijvoorbeeld over de vraag of gezinnen nou wel of niet vaker de stad uitgaan of welke effecten de crisis heeft op de jeugdwerkloosheid. Reserveer vast in je agenda en volg de Staat van de Stad!