Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Staat van de Stad lunchsessie juni - Toerisme: hoeveel toeristen komen er deze zomer?

22 juni 2021

Samenvatting

  • Dinsdag 22 juni 2021
  • Staat van de stad lunchsessie
  • Toerisme: hoeveel toeristen komen er deze zomer?

In 2019 beleefde het toerisme wereldwijd en ook in Nederland een topjaar. Amsterdam telde toen in totaal 22 miljoen toeristische bezoekers. De toeristische vraag naar Amsterdam nam al jaren toe en hing samen met de groei van het logiesaanbod. Hiermee is rekening gehouden in de eerste bezoekersprognose tot 2030 die OIS in 2019 heeft gemaakt. In 2020 kwam het toerisme tot stilstand als gevolg van de coronacrisis. Het toeristische bezoek aan Amsterdam is in 2020 met 62% gedaald naar acht miljoen. OIS heeft drie nieuwe prognosescenario’s gemaakt voor het aantal toeristische bezoekers in 2021. Deze scenario’s houden rekening met de coronamaatregelen, vaccinatieschema’s, de verwachtingen voor het mondiale en het Nederlandse toerisme. Voor ieder scenario wordt per bezoekersmarkt (bijvoorbeeld Verenigde Staten) berekend hoeveel hotelgasten worden verwacht. Daarbij wordt per bezoekersmarkt rekening gehouden met seizoenspatronen en de reactie op overheidsbeleid rondom corona. De totale hoeveelheid verwachte hotelgasten wordt vervolgens bepaald als de som van alle bezoekersmarkten.

In alle scenario’s verwacht OIS in de zomermaanden juli en augustus meer bezoekers dan in de zomer van 2020, maar nog onder het niveau van het topjaar 2019. Na de zomermaanden zal het aantal bezoekers weer afnemen. Als het openingsplan van de overheid wordt gevolgd zonder verdere restricties, dan kan Amsterdam in 2021 op 13 miljoen bezoekers rekenen, 45% minder dan in 2019. Als de situatie in de herfst verslechtert op een vergelijkbare manier als tijdens de tweede coronagolf in 2020, dan kan er een daling van 66% ten opzichte van 2019 worden verwacht. De veranderingen van de coronamaatregelen worden opgenomen in de nieuwe ramingen van de bezoekersprognose.

Onderzoek, Informatie en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over de bevolking, de woningmarkt, het onderwijs en de vele andere thema’s die vertellen hoe het er voor staat in Amsterdam.

In deze vierde lunchsessie bespreken Tanja Fedorova en Joris Klingen de vraag hoeveel toeristen deze zomer naar Amsterdam komen. Een belangrijke vraag, niet alleen voor de toeristische sector maar ook voor politie en handhavers en voor de gezondheidszorg. Vóór de coronacrisis telde Amsterdam bijna 22 miljoen unieke toeristische bezoekers per jaar, sinds de coronacrisis is dit met meer dan 60% gedaald, relatief sterker dan landelijk. Hierbij spelen de internationale reisbeperkingen en ook de contactbeperkende maatregelen een belangrijke rol, zoals de sluiting van musea, attracties en winkels. Nu de maatregelen stapsgewijs worden versoepeld, komen er weer meer bezoekers naar de stad, zowel uit het buitenland als binnenland. Om de bezoekersaantallen voor de komende maanden te kunnen voorspellen heeft OIS een nieuw prognosemodel ontwikkeld.

Uitnodiging

OIS nodigt je van harte uit voor de vierde Staat van de Stad lunchsessie op dinsdag 22 juni van 12.00-12.45 met als onderwerp: Toerisme: hoeveel toeristen komen er deze zomer?

In deze vierde lunchsessie bespreken Tanja Fedorova en Joris Klingen de vraag hoeveel toeristen deze zomer naar Amsterdam komen. Een belangrijke vraag, niet alleen voor de toeristische sector maar ook voor politie en handhavers en voor de gezondheidszorg. Vóór de coronacrisis telde Amsterdam bijna 22 miljoen unieke toeristische bezoekers per jaar, sinds de coronacrisis is dit met meer dan 60% gedaald, relatief sterker dan landelijk. Hierbij spelen de internationale reisbeperkingen en ook de contactbeperkende maatregelen een belangrijke rol, zoals de sluiting van musea, attracties en winkels. Nu de maatregelen stapsgewijs worden versoepeld, komen er weer meer bezoekers naar de stad, zowel uit het buitenland als binnenland. Om de bezoekersaantallen voor de komende maanden te kunnen voorspellen heeft OIS een nieuw prognosemodel ontwikkeld.

Tijdens de Staat van de Stad lunchsessies gaan we, onder leiding van Jeroen Slot, elke derde dinsdag van de maand in op onderwerpen die het verhaal van de stad vertellen, bijvoorbeeld over of de gezinnen nou wel of niet vaker de stad uitgaan en welke effecten de crisis heeft op de jeugdwerkloosheid. Reserveer vast in je agenda en volg de Staat van de Stad!