Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Achterstand bij minima in toegang digitale middelen

In het licht van de meest recente editie van De Staat van de Stad Amsterdam onderzocht OIS in het najaar van 2020 de effecten van de coronapandemie op de stad. Hierin is onder andere aandacht besteed aan het bezit en gebruik van digitale middelen, zoals smartphones, computers en tablets. Juist in de tijd van contactbeperkende coronamaatregelen blijken deze communicatiemiddelen extra belangrijk, maar heeft iedereen er wel voldoende beschikking over?

Een analyse naar achtergrondkenmerken bracht enkele verschillen aan het licht tussen Amsterdamse bevolkingsgroepen. Zo blijken Amsterdamse minima minder digitale middelen te bezitten en minder gebruik te maken van digitale diensten, zoals sociale media.

Ook zien we dat een kwart van de minima niet goed overweg kan met digitale apparaten, waar dit voor andere groepen maar geldt voor 13 procent. In deze factsheet wordt dieper ingegaan op deze verschillen. In welke aspecten blijven minima het sterkst achter, hoe ontwikkelen deze verschillen zich over tijd en wat zijn de factoren die voor deze groep het sterkst meespelen in de ervaring van digitale belemmeringen?

Aandeel Amsterdamse minimahuishoudens dat een laptop, tablet of vaste pc in het huishouden heeft, 2020 (procenten)

Aandeel Amsterdamse minimahuishoudens dat een laptop, tablet of vaste pc in het huishouden heeft, 2020 (procenten)