Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse Poort: kwetsbare huishoudens, leegstand en criminaliteit

In de Amsterdamse Poort in stadsdeel Zuidoost zijn er verschillende problemen, zoals overlast, criminaliteit, kwetsbare huishoudens en leegstand. Om dit te verhelpen heeft het stadsdeel een plan van aanpak opgesteld. Stadsdeel Zuidoost wil voor de uitvoering van de aanpak graag weten wat de huidige stand van zaken is in het gebied. OIS heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd.

Veel kwetsbare huishoudens

De buurt kenmerkt zich door veel kwetsbare huishoudens in vergelijking met het stadsdeel en de stad. Zo is de helft van de inwoners laagopgeleid, terwijl dit aandeel gemiddeld in Zuidoost en in Amsterdam een stuk lager ligt (37 procent en 24 procent). Daarnaast is 25 procent werkloos, tegenover 16 procent in Zuidoost en 11 procent in Amsterdam. Degenen die wel werken hebben vaak een laag inkomen. Van de huishoudens in de Amsterdamse Poort heeft 52 procent een laag inkomen, tegenover 28 procent in Zuidoost en 21 procent in Amsterdam. Tot slot wordt de ervaren gezondheid van bewoners van de Amsterdamse Poort minder goed dan gemiddeld beoordeeld.

Respondenten zien leegstand en winkelaanbod graag verbeteren

Het aantal winkels is de laatste jaren afgenomen en bewoners, ondernemers en bezoekers vinden dit het belangrijkste verbeterpunt. Het gaat hierbij om de aanpak van de leegstand en het verbeteren van de diversiteit van winkels.

Criminaliteit komt volgens respondenten veel voor

Ongeveer de helft van de bewoners, bezoekers en ondernemers vindt dat er veel criminaliteit voorkomt in het gebied. Overlast wordt het vaakst door ondernemers ervaren, vooral van rondhangende groepen mensen.