Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bevolkingsprognose 2020-2050: meer vertrek, toch groei

19 februari 2020

De bevolking van Amsterdam blijft naar verwachting groeien. In 2033 telt de stad een miljoen inwoners, in 2050 staat de teller op 1.112.000. Dat is nog zonder de inwoners van Weesp. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van OIS.

Hoewel de nieuwe prognose ongeveer net zo hoog uitkomt als de vorige, zijn er wel degelijk verschillen aan te wijzen. Het belangrijkste verschil is de verwachting voor de buitenlandse migratie. In de nieuwe prognose worden meer buitenlandse migranten verwacht dan in de oude. Dit is in lijn met de aanpassing die het CBS deed in de nationale prognose. Het aantal nieuwe woningen waarmee we in de Amsterdamse prognose rekening houden is echter niet veranderd. Hierdoor komt het binnenlands vertrek in de nieuwe prognose aanmerkelijk hoger uit dan in de oude: veel meer mensen zullen de stad verruilen voor een woonplaats elders in Nederland.

Zowel in de nieuwe als de oude prognose telt de stad in 2040 ongeveer 1.060.000 inwoners: bijna 188.000 meer dan in 2020. In de nieuwe prognose krijgt de stad er 148.000 inwoners bij door buitenlandse migratie; in de oude prognose waren dat er nog 80.000. Doordat er te weinig nieuwe woningen bij komen om alle nieuwkomers op te vangen, zullen veel Amsterdammers de stad verlaten en zullen minder mensen vanuit Nederland naar de stad toe kunnen verhuizen. In de nieuwe prognose verliest de stad tot 2040 per saldo 101.000 inwoners via de binnenlandse migratie. In de vorige prognose waren dat er 36.000.

Verandering van het inwonertal naar oorzaak, 2020-2040, volgens prognose 2020 en 2019

Groei door nieuwbouw, krimp door vergrijzing en vertrek

In 2019 kreeg de stad er 9.400 inwoners bij; 700 meer dan in 2018. De bevolking groeide vooral als gevolg van de buitenlandse migratie en de groei werd gedempt door een toenemend binnenlands vertrek uit de stad. In de prognose wordt verwacht dat deze trend de komende jaren nog doorzet.

Verandering van het inwonertal naar oorzaak, 1990-2040, volgens prognose 2020

Gebieden waar veel nieuwe woningen gebouwd worden, groeien het sterkst. Koplopers zijn , Oud-Noord en IJburg, goed voor respectievelijk 39.000 en 34.000 inwoners extra tot 2050. Ook de gebieden Bijlmer-Centrum, Amstel III (+30.000), Watergraafsmeer (+25.000) en Slotervaart (+23.000) groeien sterk.

Tot slot zijn er ook gebieden waar het aantal inwoners (licht) afneemt, waaronder Centrum-West, Oud-Oost, ‘Oud-West, De Baarsjes’ en ‘De Pijp, Rivierenbuurt’. In deze gebieden is weinig verhuisdynamiek: de meeste bewoners blijven zitten waar ze zitten. Het aantal inwoners in deze gebieden neemt af doordat de zittende huishoudens kleiner worden, bijvoorbeeld door het uit huis gaan van kinderen. Ook speelt in deze wijken de vergrijzing een rol en worden huishoudens kleiner door het overlijden van een partner. In een aantal wijken wordt juist veel verhuisd, maar daalt het aantal inwoners doordat het de grotere huishoudens zijn (gezinnen met jonge kinderen) die hun woning achterlaten voor kleinere huishoudens (alleenstaanden of stellen).

Groei of krimp Amsterdamse bevolking voor 22 gebieden, 2020-2050

Cijfers over het aantal inwoners per wijk zijn te raadplegen in het dataverhaal Amsterdam groeit.