Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Criminaliteit neemt toe

Bewoners van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaven in de periode september 2022 tot en met augustus 2023 vaker aan slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit ten opzichte van een jaar eerder. Ook de politie registreerde meer criminaliteit in deze periode. Daarentegen neemt de ervaren overlast licht af en is de onveiligheidsbeleving gelijk gebleven. Dit blijkt uit de update van de Veiligheidsindexen.

Verandering veiligheidsindexen december 2021 - augustus 2023

Verandering veiligheidsindexen december 2021 - augustus 2023

Vooral toename veelvoorkomende criminaliteit

De politie registreerde in Amsterdam-Amstelland vooral meer High Volume criminaliteit (veelvoorkomende criminaliteit) dan een jaar geleden. De geregistreerde High Impact criminaliteit (zoals woninginbraak en geweld) nam juist af.

Bewoners gaven echter wel aan vaker slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit met een hoge impact. Dat geldt ook voor veelvoorkomende criminaliteit. Het gerapporteerd slachtofferschap van digitale criminaliteit nam juist af in de regio.

De toename van de geregistreerde criminaliteit is het grootst in Ouder-Amstel en Amsterdam. Binnen Ouder-Amstel gaat het vooral om een toename van High Volume criminaliteit in Duivendrecht. Binnen Amsterdam is er vooral in stadsdeel Centrum een toename te zien. Gedurende september 2022-augustus 2023 waren er geen coronamaatregelen en reisrestricties ten opzichte van de 12 maanden ervoor. Door het opheffen van deze maatregelen neemt het aantal bezoekers toe, waardoor verschillende vormen van criminaliteit toenemen.

Ook de toename van het gerapporteerd slachtofferschap is vooral te zien in Amsterdam en Ouder-Amstel. Binnen Ouder-Amstel gaat het vooral om een toename van High Impact criminaliteit in Duivendrecht. Binnen Amsterdam geldt dat de toename wederom het grootst is in stadsdeel Centrum. Naast een toename in de High Volume- en High Impact criminaliteit is hier ook een toename te zien in het gerapporteerd slachtofferschap van digitale criminaliteit, terwijl dit gemiddeld in Amsterdam juist afnam.

Meer weten?

De Veiligheidsindexen bieden voor alle wijken in de regio veel cijfermatige informatie over de ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit, gerapporteerd slachtofferschap, ervaren overlast en onveiligheidsbeleving. In dit artikel zijn slechts enkele ontwikkelingen uitgelicht.

Benieuwd naar de andere wijken in de regio? Kijk dan op het dashboard ‘Veiligheid in beeld’. Een verdere inhoudelijke beschrijving van de veiligheidssituatie in Amsterdam is te vinden in het Amsterdams Veiligheidsbeeld.