Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Veiligheidsindex

De veiligheidsindex is een maat voor veiligheid in de buurt. Hoe lager het cijfer, hoe veiliger het is. De index wordt elke vier maanden berekend voor alle 108 buurten in de politieregio Amsterdam. Daaronder vallen de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De veiligheidsindex maakt het mogelijk buurten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe de veiligheid verandert in de tijd. Veiligheid is niet alleen afhankelijk van criminaliteit. Ook overlast van bijvoorbeeld dronken mensen op straat of jongeren is van invloed. Daarnaast is van belang hoe veilig de bewoners zich voelen in hun buurt. De veiligheidsindex is daarom opgebouwd uit drie deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving.

Uitgelicht in dit dossier

 • Criminaliteit neemt toe

  artikel

  Bewoners van de Veiligheidsregio gaven in de periode september 2022 tot en met augustus 2023 vaker aan slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit ten opzichte van een jaar eerder.

 • Veiligheid in beeld

  interactief

  Bekijk en vergelijk de veiligheid per wijk op vier gebieden: criminaliteit, slachtofferschap, overlast en beleving.

Alles in Veiligheidsindex

 • Cijfers veiligheidsindex

  dataset

  Met de veiligheidsindexen kan de sociale veiligheid van een wijk worden vergeleken met andere wijken en voorgaande perioden.

  Laatst gewijzigd: 30 oktober 2023

 • Onveiligheid toegenomen in 2022

  artikel

  De bij de politie geregistreerde criminaliteit is in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de update van de Veiligheidsindexen.

  Gepubliceerd: 9 maart 2023

 • Veiligheid in beeld

  interactief

  Bekijk en vergelijk de veiligheid per wijk op vier gebieden: criminaliteit, slachtofferschap, overlast en beleving.

  Laatst gewijzigd: 31 oktober 2022

 • Amsterdam-Amstelland minder veilig in 2020

  artikel

  In de regio Amsterdam-Amstelland is het in 2020 iets minder veilig dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit de uitkomsten van de negentiende meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland.

  Gepubliceerd: 8 april 2021

 • Minder criminaliteit, meer overlast in mei 2020

  artikel

  In de regio Amsterdam-Amstelland is het in mei 2020 iets onveiliger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de 17e meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland.

  Gepubliceerd: 24 augustus 2020

 • Regionale veiligheidsindex mei 2015-april 2016 verschenen

  artikel

  Op 27 juni zijn de uitkomsten van de vijfde meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland openbaar geworden. Deze meting gaat over de periode mei 2015 tot en met april 2016. In vergelijking met de meting over 2015 is het in de regio even veilig gebleven.

  Gepubliceerd: 30 juni 2016

 • Regionale veiligheidsindex over 2015 verschenen

  artikel

  Op 21 maart maakte OIS de uitkomsten bekend van de vierde meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland. Deze meting gaat over de periode januari tot en met december 2015. In vergelijking met de meting over 2014 is het in de regio iets veiliger geworden.

  Gepubliceerd: 5 april 2016

 • Een nieuwe veiligheidsindex voor de regio Amsterdam-Amstelland

  artikel

  Op dinsdag 11 augustus verschijnt de regionale Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland. Deze nieuwe index vervangt de Amsterdamse veiligheidsindex en de separate Amstellandgemeente veiligheidsindex. De regionale index brengt in kaart hoe het met de veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland is gesteld.

  Gepubliceerd: 11 augustus 2015

 • Veiligheidsindex 2008 gepubliceerd

  artikel

  Amsterdam is in 2008 weer wat veiliger geworden. Dit blijkt uit de Veiligheidsindex die op woensdag 8 april is gepubliceerd. Zowel de subjectieve als objectieve veiligheidscijfers van Amsterdam zijn het afgelopen jaar licht verbeterd. In 2007 verslechterden de veiligheidscijfers in Amsterdam voor het eerst licht.

  Gepubliceerd: 9 april 2009

 • Neergaande lijn veiligheidsindex stagneert

  artikel

  De daling van het totaal aantal aangiftecijfers komt vooral door een (grote) afname van diefstallen uit of vanaf motorvoertuigen. Ook het aantal straatroven nam in het afgelopen jaar af. Daar staat tegenover dat er meer aangiften waren van overvallen en mishandelingen dan in 2006 en er meer meldingen binnenkwamen van overlast. Deze drie cijfers maken onderdeel uit van het element geweld, dat relatief zwaar meetelt in de Veiligheidsindex. Ook andere elementen van de veiligheidsindex (inbraak, vandalisme, drugs) laten een toename zien. De toename van de subjectieve index komt door een toename van de ervaren buurtproblemen en het vermijdingsgedrag van burgers. Opvallend is ten slotte nog de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: enerzijds een afname van het aantal Harde Kern Jongeren en het aantal problematische Jeugdgroepen, anderzijds meer verharding binnen de bestaande groepen en toename van jongere daders (van 12-17 jaar). Ook is er meer jeugdoverlast.

  Gepubliceerd: 11 april 2008

 • Amsterdam weer veiliger geworden

  artikel

  Amsterdam is zowel objectief als in de ogen van haar bewoners veiliger geworden. Dit blijkt uit de derde veiligheidsindex die jaarlijks wordt gemaakt in opdracht van de Driehoek. De Amsterdamse Veiligheidsindex biedt de mogelijkheid om de verschillende buurten van Amsterdam met elkaar te vergelijken. Ook laat de index zien hoe het gemeten veiligheidsniveau in de loop der jaren verandert.

  Gepubliceerd: 1 maart 2006

 • Veiligheidsindex toont aan dat Amsterdam veiliger is geworden

  artikel

  Woensdag 16 maart is de eerste Amsterdamse Veiligheidsindex gepresenteerd door burgemeester Cohen. O+S heeft deze veiligheidsindex ontwikkeld in samenspraak met de directie Openbare Orde en Veiligheid. De Veiligheidsindex laat op buurtniveau de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de periode 2003-2004 zien.

  Gepubliceerd: 16 maart 2005