Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad 2013

De afgelopen tien jaar heeft Amsterdam zich op veel terreinen positief ontwikkeld. De stad is voor velen aantrekkelijk, wat we terugzien in o.a. de toename van arbeidsmigranten uit de EU, een toenemend aantal (buitenlandse) studenten en young professionals en in gezinnen met kinderen die in de stad blijven wonen. Hoewel de gevolgen van de economische crisis op steeds meer terreinen zichtbaar zijn, staat de stad er in vergelijking met de rest van Nederland relatief sterk voor.

Zowel in financieel en economisch als in sociaal opzicht gaat het gemiddeld nog steeds goed met de stad. Dat zien we ook terug in het gelijk gebleven gemiddelde welzijnsniveau (de leefsituatie-index). De stad is vooralsnog krachtig genoeg om de gevolgen van de economische crisis op te vangen. Maar de crisis duurt langer en is dieper dan in 2008 werd verwacht. Dat is vooral zichtbaar op de woningmarkt en in de oplopende werkloosheid. De grootste stijging in werkloosheid zien we bij Amsterdammers van niet-westerse herkomst en bij jongeren. De verschillen tussen groepen Amsterdammers en gebieden in de stad blijven onverminderd groot en nemen op een aantal terreinen toe. Onder invloed van de bezuinigingen kunnen de verschillen verder toenemen en kunnen er nieuwe kwetsbare groepen ontstaan.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit 'De Staat van de Stad Amsterdam VII' (te vinden onder het kopje 'Downloads'). Het tweejaarlijkse rapport is voor de zevende keer uit, met daarin cijfers over de leefsituatie en participatie van Amsterdammers op primaire (wonen, gezondheid, onderwijs, werk, inkomen) en secundaire terreinen (culturele, politieke en maatschappelijke participatie, leefbaarheid en veiligheid).