Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam VIII, 2014-2015

Het gemiddelde welzijnsniveau in Amsterdam is in vergelijking met 2004 toegenomen, maar van 2012 op 2014 gelijk gebleven. De leefsituatie ligt in de vier grote steden gemiddeld lager dan landelijk, maar het verschil wordt kleiner. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. Deze monitor biedt een overzicht van ontwikkelingen in participatie in de brede zin van het woord, zoals primaire participatie (op de gebieden werk, inkomen en onderwijs) en sociaal-culturele participatie.

Het biedt ook een overzicht van thema’s die daarmee samenhangen, zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen, en de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid en veiligheid.