Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Eerste lockdown ook een periode van herwaardering van de stad

De verspreiding van het coronavirus heeft het maatschappelijk leven in Amsterdam ingrijpend veranderd. Vooral in de eerste maanden, tijdens de lockdown en de voorzichtige versoepeling ervan, viel het stedelijk leven stil. In de media en het bredere publieke debat werden steden al gauw aangemerkt als extra risicovol en bron van stress voor bewoners. Maar hoe was dit werkelijk voor de Amsterdammers zelf? Hoe hebben zij deze eerste periode van thuisblijven ervaren en in hoeverre heeft dat hun kijk op de stad veranderd?

Een groot deel van de bewoners heeft de eerste periode van thuisblijven relatief positief ervaren en de overgrote meerderheid vindt zijn/haar woning geschikt om veel thuis te zijn. Voor een deel van de Amsterdammers waren de eerste coronamaanden een periode waarin zij hun buurt en hun stad hebben (her)ontdekt. Juist voor bewoners die vóór corona relatief weinig met hun buurt hadden, betekende de lockdown-periode een positieve ontdekking van hun dagelijkse leefomgeving en hun medebewoners.

Ongeveer een kwart van de Amsterdammers is – tegen alle sombere berichten over de gevolgen van corona voor stedelijkheid in – de stad juist méér gaan waarderen. Deze positieve herwaardering is het sterkst in Centrum, de helft van de respondenten gaf hier aan de stad meer te zijn gaan waarderen. In de aangrenzende stadsdelen Zuid, Oost en West lag dit tussen de 26 procent en 36 procent. Dit kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen die Amsterdam in de laatste jaren heeft doorgemaakt. De ontevredenheid over de toegenomen drukte van verkeer en bezoekers en het toegenomen vliegverkeer lijken in de eerste maanden van de coronacrisis plaats te hebben gemaakt voor een gevoel dat Amsterdam eindelijk weer voor Amsterdammers was.

Figuur: Hoe is uw waardering voor Amsterdam veranderd tijdens deze coronaperiode? Per stadsdeel en voor Amsterdam als geheel

Niet iedereen heeft het goed gehad

Aan de andere kant zijn er ook Amsterdammers voor wie de thuisblijfperiode een veel minder prettige periode is geweest. Eenzaamheid speelt hierin een grote rol, niet alleen bij sommige ouderen, maar ook bij een groep jongere alleenstaande bewoners, die hun sociale levens missen en vaak ook in kleinere, minder goed onderhouden woningen wonen. Deze Amsterdammers zijn zich in de coronaperiode extra bewust geworden van gevoelens van eenzaamheid, kwetsbaarheid en hun precaire positie in de stad.

Dit onderzoek naar de ervaringen van Amsterdammers over het thuisblijven in de stad is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.