Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Jeugdcriminaliteit blijft stabiel

In 2023 waren een kleine drieduizend Amsterdamse 12- tot 24-jarigen verdacht van een misdrijf gepleegd binnen de gemeente. Dat is 2,1 procent van alle Amsterdamse jongeren in die leeftijd. In 2022 ging het om 2,0 procent van de jongeren, net als in 2021. In de jaren daarvoor daalde dat aandeel. Die daling lijkt nu ten einde.

Net als in voorgaande jaren werden 12- tot 17-jarige jongeren vaker verdacht dan meerderjarige jongeren. In 2023 ging het om 2,4 procent. Van de 18- tot 24-jarigen was 1,9 procent verdacht van een misdrijf. Amsterdammers die 25 jaar of ouder waren, werden het minst vaak verdacht: in 2023 ging het om 0,7 procent.

Tussen 2015 en 2021 daalde het aandeel minderjarige verdachten van 4,0 procent naar 2,2 procent. In 2022 nam dat aandeel weer licht toe tot 2,4 procent. In 2023 bleef dit stabiel. Ook het percentage meerderjarige jonge verdachten daalde tussen 2015 en 2022. In 2023 steeg dat aandeel weer tot 1,9 procent. Onder zowel de minderjarige als de meerderjarige jongeren nam het aandeel verdachten tussen 2018 en 2019 toe. Dat nam weer af in de jaren daarna.

Grafiek van het aandeel jongeren dat verdacht was van een misdrijf gepleegd in Amsterdam

Aandeel jongeren dat verdacht was van een misdrijf gepleegd in Amsterdam

Veel verdachten in Nieuw-West en Zuidoost

Relatief de meeste verdachten wonen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Dat is onder alle leeftijdsgroepen het geval. Van de 12- tot 17-jarige jongeren in Zuidoost was 3,0 procent in 2023 verdacht van een misdrijf. Binnen dit stadsdeel gaat het vooral om jongeren in de gebieden Bijlmer-West en Gaasperdam. Daarnaast werd 2,2 procent van de 18- tot 24-jarigen in Zuidoost verdacht, net als in Noord. Het aandeel verdachten in deze leeftijdsgroep is het grootst in de gebieden Bijlmer-Centrum en Noord-West. In Nieuw-West was 2,9 procent van de 12- tot 17-jarigen verdacht. In de gebieden Sloterdijk Nieuw-West en Slotervaart is dit aandeel het hoogst. Van de 18- tot 24-jarigen in het stadsdeel was 2,4 procent verdacht. Zij woonden vooral in Sloterdijk Nieuw-West en Geuzenveld, Slotermeer.