Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Meer leerlingen in derde jaar voortgezet onderwijs op het niveau van het basisschooladvies

Leerlingen die tijdens de coronapandemie de onderbouw van de middelbare school hebben doorlopen, zitten in leerjaar drie vaker op het niveau van het basisschooladvies vergeleken met leerlingen uit een eerder cohort. Daarnaast zien we dat leerlingen die na de eerste lockdown op de middelbare school zijn gestart minder vaak een vwo advies hebben meegekregen vanuit de basisschool. Dit blijkt uit de monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs.

Aandeel vwo adviezen voor het eerst in jaren gedaald

Leerlingen van hbo/universitair opgeleide ouders krijgen gemiddeld vier keer zo vaak een vwo advies als andere leerlingen. Na een jarenlange stijging van het aandeel vwo adviezen zien we in schooljaar 2019/’20 voor het eerst een daling. Dit zijn de leerlingen die, vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020, geen eindtoets hebben gemaakt, en bij wie er dus geen bijstelling naar aanleiding van het toetsresultaat heeft kunnen plaatsvinden.

Aandeel vwo adviezen voor het eerst in jaren gedaald

Leerlingen van hbo/universitair opgeleide ouders krijgen gemiddeld vier keer zo vaak een vwo advies als andere leerlingen. Na een jarenlange stijging van het aandeel vwo adviezen zien we in schooljaar 2019/’20 voor het eerst een daling. Dit zijn de leerlingen die, vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020, geen eindtoets hebben gemaakt, en bij wie er dus geen bijstelling naar aanleiding van het toetsresultaat heeft kunnen plaatsvinden.

Verhouding basisschooladviezen 2008-2019

Minder vwo adviezen in 2019/’20.

Steeds meer leerlingen zitten in derde klas op het niveau van advies

Het basisschooladvies is zeer bepalend voor de verdere schoolloopbaan. De overgrote meerderheid van de leerlingen zit na drie jaar op het niveau van dit advies, dit steeg van 69 procent in cohort 2009 tot 82 procent in cohort 2018. Het aandeel leerlingen dat opstroomt, dus dat een niveau hoger volgt dan het basisschooladvies, is relatief laag in Amsterdam vergeleken met gemiddeld in Nederland. Dit geldt zowel voor het gevolgde niveau in de derde klas, als voor het niveau van de behaalde diploma’s.

Als we kijken naar de leerlingen die een diploma halen op een lager niveau dan het basisschooladvies, afstroom genoemd, dan zien we dat dit is afgenomen in het meest recente cohort (leerlingen die in het voortgezet onderwijs zijn gestart in schooljaar 2013/’14). Dit geldt vooral voor leerlingen met een vmbo-kader advies.

Behaald diploma t.o.v. het basisschooladvies

Daling afstroom vmbo-k van 36% naar 28%.

Schoolloopbanen dashboard

Wilt u meer weten over de schoolloopbanen van Amsterdamse middelbare scholieren? Met het interactieve schoolloopbanen dashboard kunt u zelf aan de slag met het beantwoorden van uw onderzoeksvraag.