Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Recente migranten in Amsterdam

Amsterdam trekt al eeuwenlang nieuwe inwoners aan die voor werk, studie of om een andere reden naar de stad komen. In 2023 groeide de Amsterdamse bevolking tot 918.000 inwoners. Een steeds groter deel van die bevolking bestaat uit recente migranten. Dat zijn Amsterdammers die in het buitenland zijn geboren en in de afgelopen tien jaar naar Nederland zijn gekomen. Tussen 2013 en 2023 verdubbelde in Amsterdam het aantal recente migranten.

In 2013 bestond de groep recente migranten in Amsterdam uit ongeveer 87 duizend personen. In 2023 was dat aantal gestegen tot bijna 174 duizend. In 2023 was deze groep migranten voor het eerst zelfs groter dan de groep migranten die hier al langer zijn. Recente migranten vormen een steeds groter deel van de bevolking.

Grafiek van de inwoners van Amsterdam naar verdeling in vier verschillende groepen.

Inwoners van Amsterdam

De top tien herkomstlanden van de recente migranten is ook veranderd tussen 2013 en 2023. In 2013 kwamen zij vooral vanuit Suriname, Marokko en Turkije naar Nederland. Tien jaar later waren Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de belangrijkste herkomstlanden. Turkije, Duitsland en Frankrijk waren zowel in 2013 als 2023 belangrijke bronlanden. Maar in 2023 kwamen recente migranten voor het eerst ook vaak uit India, Oekraïne, Spanje en Rusland naar Nederland.

Motieven voor migratie

Ook de redenen waarom de recente migranten naar Nederland zijn gekomen zijn veranderd in de afgelopen tien jaar. Van ongeveer 40 procent van de recente migranten is de reden van migratie bekend. Migranten zijn vooral steeds vaker vanwege werk in Amsterdam. In 2013 waren 5.890 recente migranten vanwege werk gemigreerd. Dit aantal liep op tot 22.640 in 2023. Ook zijn er meer recente migranten die om gezinsredenen naar Amsterdam zijn gekomen. Het aantal gezinsmigranten steeg van 18.900 in 2013 naar 24.900 in 2023. Wel is dit als aandeel van de totale groep kleiner geworden.

Ten slotte zijn er nog twee andere groepen van recente migranten. De groep die naar Nederland kwam om asiel aan te vragen, is behoorlijk groter geworden. In 2013 kwamen 2.190 van de Amsterdamse recente migranten om asiel te zoeken. Dat waren er 9.780 in 2023. Dat is nog steeds maar een klein aandeel van de totale groep migranten. Ook verdrievoudigde het aantal recente migranten die in Amsterdam kwam studeren van 3.800 naar 12.440 in dezelfde tijd.

Grafiek van de migratiemotieven van recente migranten.

Geregistreerde migratiemotieven van recente migranten

Minder in corporatiewoningen

Recente migranten wonen steeds vaker in particuliere huurwoningen. Woonde in 2013 nog een derde van hen in een dergelijke huurwoning, in 2023 was dat opgelopen tot de helft. Het aandeel van hen dat in een corporatiewoning woonde, nam juist af van 42 procent naar 23 procent. Dat komt doordat de wachttijden voor sociale huurwoningen inmiddels langer zijn dan tien jaar. Recente migranten zijn per definitie minder dan tien jaar geleden naar Nederland gekomen. Daardoor komt deze groep meestal niet in aanmerking voor sociale huur.

Grafiek van het soort woningbezit onder recente migranten.

Woningbezit onder recente migranten

Het aantal recente migranten in Amsterdam dat een topinkomen heeft, neemt toe. Topinkomens zijn de 20 procent hoogste geregistreerde inkomens in heel Amsterdam. Van alle werkende Amsterdammers met een geregistreerd inkomen verdient 20 procent dus zo’n inkomen. In 2023 was het aandeel recente migranten dat een topinkomen had 27 procent. Dat betekent dat topinkomens relatief vaak voorkomen binnen deze groep. In 2013 was dat nog niet zo. Toen had 17 procent van de recente migranten een topinkomen. Daarnaast verdienen de recente migranten met topinkomens ook meer dan Amsterdammers in het algemeen met een topinkomen. Recente migranten met een topinkomen werken steeds vaker in de IT-sector.