Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Lunchsessie: Nieuwe Amsterdammers toen en straks

De afgelopen 10 jaar groeide de stad met bijna 119.000 inwoners, vooral door buitenlandse migratie. Daarnaast zagen we het geboortecijfer steeds verder afnemen. Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op de bevolkingssamenstelling? Blijft het aantal internationale migranten de komende jaren toenemen? Welke verschillen, bijvoorbeeld naar migratiemotief, zien we tussen de huidige nieuwkomers en die van tien jaar geleden? En hoe werkt dat door op de woningmarkt en de arbeidsmarkt?

Deze vragen staan centraal in de lunchsessie. Onderzoekers Annika Smits en Najib el Moussaoui presenteren de nieuwe bevolkingsprognose en laten zien de hoe de stad veranderd is tussen 2013 en 2023.

O&S nodigt je van harte uit voor de lunchsessie op dinsdag 16 april 2024 van 12.00-12.45 met als onderwerp: Nieuwe Amsterdammers toen en straks.

Tijdens de lunchsessies gaan we, onder leiding van Jeroen Slot, elke maand in op onderwerpen die het verhaal van de stad vertellen, bijvoorbeeld over hoe groen Amsterdam is, of we genoeg bewegen en wie er nog naar de markt gaat. Reserveer deze lunch vast in je agenda en volg Onderzoek en Statistiek!