Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Een op de zeven Amsterdammers ervaart problematische schulden

22 december 2021

Het hebben van schulden is niet uitzonderlijk. In het jaar 2019 gaf een kwart van de Amsterdammers aan schuld te hebben. Voor een doeltreffende schuldenaanpak moet eerst worden vastgesteld of deze schulden al dan niet als probleem worden beschouwd door de schuldenaren en/of instanties. De publicatie 'Schuldenmonitor Amsterdam’ is een eerste verkenning naar de kenmerken van Amsterdammers die te maken hebben met schulden.

15% van de Amsterdammers kampte in 2019 met een schuld die zij zelf als problematisch zien. Hoewel het hebben van problematische schulden enerzijds wijdverbreid is en verschillende sociaaleconomische en demografische scheidslijnen doorkruist, betreft het relatief vaak kwetsbare Amsterdammers. Zo rapporteren Amsterdammers met ervaren problematische schulden minder vaak een (zeer) goede gezondheid en hebben zij vaker één of meer langdurige ziekten dan Amsterdammers zonder problematische schulden. Ook sociaal isolement komt vaker voor bij mensen die problematische schulden hebben.

Relatie ervaren problematische schulden en gezondheid

Relatie ervaren problematische schulden en gezondheid

Bron: Staat van de Stad

Zowel de hoogte als de bron van het inkomen hangen samen met het hebben van schulden. Het aandeel Amsterdammers met ervaren problematische schulden het hoogst is onder mensen met een uitkering zoals algemene bijstand. Dit inzicht is waardevol in het licht van de inspanningen die de gemeente levert om mensen met schulden (vroegtijdig) te signaleren en ondersteunen.

Ervaren problematische schulden naar belangrijkste bron van inkomen

Het is nog niet duidelijk hoe de schulden zich in de afgelopen (corona) periode hebben ontwikkeld. OIS komt in het voorjaar 2022 met nieuwe cijfers over schulden.

Bron: Staat van de Stad

Het is nog niet duidelijk hoe de schulden zich in de afgelopen (corona) periode hebben ontwikkeld. OIS komt in het voorjaar 2022 met nieuwe cijfers over schulden.