Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Staat van de Metropoolregio Amsterdam 2022

In 2020 heeft de MRA de ‘Agenda voor een toekomstige en evenwichtige metropool’ vastgesteld. In de agenda wordt opgeroepen om gezamenlijk de economische positie van de metropoolregio te versterken door naar een inclusieve en schone economie te streven en het welzijnsniveau van de mensen die in de MRA wonen en werken te verbeteren. De Staat van de Metropoolregio 2022 neemt deze agenda als vertrekpunt om periodiek te volgen wat de staat is van de MRA, en wel in de volle breedte: zowel op economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk vlak.

logo-mra-wide.jpg

Uit de artikelen komt naar voren dat de Metropoolregio Amsterdam al decennia lang één van snelst groeiende regio’s van Nederland is. Er wonen hier 2,6 miljoen mensen en dit aantal groeit met 1,0 procent per jaar. De aantrekkelijkheid van Amsterdam als woon- en werkgebied is de belangrijkste aanjager van deze groei en hier vind deze groei dan ook vooral plaats. Dit resulteert in een jonge en een groeiende internationale bevolkingssamenstelling.

Zie ook

Het gemiddelde welvaartsniveau in de regio is hoog, maar deze welvaart is scheef verdeeld. Grote delen van de Gooi en Vechtstreek en Zuid-Kennemerland behoren tot de meest welvarende en duurste gemeenten van Nederland. Andere regio’s, waaronder delen van de Zaanstreek, Almere-Lelystad en IJmond zijn minder welvarend. Hier is het aandeel inwoners met een hbo- of wo-opleiding een stuk lager dan in andere delen van de MRA en ligt het besteedbaar inkomen onder het MRA-gemiddelde. En juist in gebieden waar het welvaartsniveau lager is, is het welzijnsniveau vaak ook laag, wat wellicht ook nog versterkt wordt door omgevingsfactoren zoals slechte luchtkwaliteit, overlast in de buurt en minder toegang tot voorzieningen.

Naast de Staat van de Metropoolregio heeft O&S ook het Dashboard Metropoolregio gepubliceerd met daarin alle data uit de Staat van de Metropoolregio aangevuld met gegevens over toerisme en migratie.