Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Toename jeugdcriminaliteit na jarenlange daling

In Amsterdam is de jeugdcriminaliteit, criminaliteit onder 12- tot 24-jarigen, toegenomen in 2019 ten opzichte van 2018. Hiermee is een eind gekomen aan de jarenlange daling. Onder volwassenen is de criminaliteit gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers over jeugd- en volwassenencriminaliteit, die OIS jaarlijks berekent op basis van politiecijfers.

Meer jeugdige verdachten

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam laat in het afgelopen decennium een dalende trend zien. Wel geldt dat de daling het afgelopen jaar nagenoeg tot stilstand is gekomen. Van alle geregistreerde misdrijven is in 2019 bij een kwart tenminste één verdachte bekend, net als in voorgaande jaren het geval was. Wanneer naar de leeftijd van deze verdachten wordt gekeken, blijkt dat er in 2019 meer jeugdige verdachten zijn dan in 2018. Waar in 2018 nog 2.980 Amsterdamse jongeren verdacht werden van een misdrijf, ging het in 2019 om 3.358 verdachten. Ook relatief is het aantal jeugdige verdachten toegenomen. In 2018 was 2,3 procent van de 12-24 jarigen in Amsterdam verdacht van een misdrijf, in 2019 is dat 2,6 procent. De stijging is het grootst onder de jongste groep van 12-17 jaar.

Onder volwassenen is geen sprake van toename. Het percentage volwassen verdachten van 25 jaar en ouder is gelijk gebleven ten opzichte van 2018 (0,9 procent).

Percentage verdachten van een misdrijf woonachtig in Amsterdam per leeftijdsgroep, 2015-2019 (procenten)Percentage verdachten van een misdrijf woonachtig in Amsterdam per leeftijdsgroep, 2015-2019 (procenten) (Bron: BVH/Politie Amsterdam-Amstelland, bewerking OIS)

Toename jeugdige verdachten in elk stadsdeel

In alle stadsdelen is het aandeel jeugdige verdachten van 12-24 jaar woonachtig in Amsterdam toegenomen tussen 2018 en 2019. Wel is hierin verschil tussen de jongste groep van 12-17 jaar en de oudere groep van 18-24 jaar. Het aandeel jeugdige verdachten van 18-24 jaar is in stadsdeel Noord afgenomen, terwijl in de andere stadsdelen een toename te zien is. Bij de jongste groep van 12-17 jaar geldt dat voor stadsdeel Zuidoost. Wel wonen hier nog steeds relatief veel jeugdige verdachten. Onder de volwassenen is het percentage verdachten (ongeveer) gelijk gebleven in elk stadsdeel.

Aandeel 12-24 jarige verdachten in 2019 ten opzichte het gemiddelde in 2015.Aandeel 12-24 jarige verdachten in 2019 ten opzichte het gemiddelde in 2015. (Bron: BVH/Politie Amsterdam-Amstelland, bewerking OIS)

Toename misdrijven door jongeren

De jeugdcriminaliteit in Amsterdam is verder in beeld te brengen door te kijken hoeveel misdrijven jongeren plegen in Amsterdam. Dit kan zowel door jongeren die in Amsterdam wonen, maar ook door jongeren van buiten Amsterdam. Van zestig procent van de gepleegde misdrijven waarvan een jongere verdacht is, woont de verdachte in Amsterdam. Onder de jongste groep van 12-17 jaar gaat het om 75 procent. Onder volwassenen ligt dat percentage lager: 55 procent. Deze percentages zijn de laatste jaren redelijk stabiel.

In 2018 werden in Amsterdam 1.755 misdrijven gepleegd waar 12-17 jarigen verdacht van zijn, in 2019 gaat het om 2.026 misdrijven. Dat is een toename van 15 procent. Bij de 18-24 jarigen gaat het om een toename van 3 procent. Ook wanneer gekeken wordt naar het aantal misdrijven per 100 inwoners is een toename te zien. Net als bij de verdachten het geval is, is de toename alleen te zien onder jongeren en niet onder volwassenen. Dat laatste is toe te schrijven aan een daling van het aantal gepleegde misdrijven in Centrum en Zuidoost waar volwassenen verdacht van zijn.

Zowel High Impact Crime als High Volume Crime toegenomen

Onder High Impact Crime (HIC) worden vormen van criminaliteit verstaan die het slachtoffer persoonlijk raken, zoals geweld of woninginbraak. Misdrijven die vallen onder High Volume Crime (HVC) komen veel voor en raken het slachtoffer in mindere mate, zoals auto- en winkeldiefstallen.

Zowel de High Impact Crime als de High Volume Crime waar jongeren verdacht van zijn is toegenomen tussen 2018 en 2019. Dit is vooral te zien onder de jongste groep van 12-17 jaar: HVC is toegenomen met 12 procent en HIC met 14 procent.

Van de High Volume Crime waar jongeren verdacht van zijn is winkeldiefstal het meest toegenomen (+20 procent). Van de High Impact Crime gaat het vooral om straatroof (+24 procent) en bedreiging (+11 procent). Een andere belangrijke toename buiten HVC en HIC is die van drugshandel. Dit is onder de jongste groep van 12-17 jaar met 56 procent toegenomen, terwijl onder de andere leeftijdsgroepen juist een afname hierin te zien is.